Adviesrapport

Advies over de rol van ANWB’s magazine ‘De Kampioen’ in de mediamix

MISSIE

De Kampioen is een breed familieblad dat tien keer per jaar aan bijna alle leden van ANWB wordt toegestuurd. Het magazine bestaat al meer dan 130 jaar en heeft inmiddels 5,4 miljoen lezers. De Kampioen is er om leden te inspireren, informeren en verbonden te laten voelen met ANWB door inspirerende artikelen te bieden over toerisme, verkeer, vervoer en recreatie.

UITDAGING

Het uitbrengen van een advies over de rol van de Kampioen in de mediamix. Welke richting moet de Kampioen op om voor haar leden het juiste middel te zijn om hen te informeren, inspireren, activeren en met ANWB te verbinden? Dát is de hamvraag waar ANWB een antwoord op zoekt. ANWB wil de rol van de Kampioen herijken op de totale mediamix om daarmee een eenduidig en versterkend geheel te vormen naar haar leden. Daarbij moet ook de unieke kwaliteit en kracht van het magazine bepaald worden.

SOLUTION

Het team van Hearst Create heeft allereerst inzicht verkregen in het umfeld van ANWB waarna de pijnpunten zijn blootgelegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande gegevens vanuit intern onderzoek binnen ANWB, aangevuld met een doelgroeponderzoek en keyword analyse. Daarna heeft Hearst Create een workshop geleid om samen met de keystakeholders vanuit ANWB de toekomstige positionering van De Kampioen te bepalen. Op basis van deze genoemde factoren hebben wij een positioneringsadvies uitgebracht, dat dient als vertrekpunt voor het verder ontwikkelen van een nieuw tijdschriftconcept.

ONZE SERVICE

  • Positioneringsstrategie magazine de Kampioen + specials binnen de mediamix (content ecosysteem)
  • Advies functie en rol magazine t.a.v. de mediakanalen van ANWB
  • Advies t.a.v. optimalisatie/aanpassing creatief concept & bladformule

CONTACT

Staat het behalen van de beste contentmarketingresultaten ook hoog op jouw agenda? Neem vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden voor jouw merk.

Mail ons

Read more

Awards. Nominaties.
71 and counting

Content Marketing Awards Cleveland | Best of Content Marketing | International Content Marketing Awards London | Lovies | Digital Communication Awards | Digiday Content Marketing Awards | Grand Prix Content Marketing | World Travel Awards | Digital Magazine Awards | German Design Awards

Waar moet een goede How-To video aan voldoen? 5 tips